Správny výber AGRO pneumatík a starostlivosť o ne

Hlavné faktory pre správny výber pneumatík

Viete ako si správne vybrať pneumatiky na váš poľnohospodársky stroj? Správny výber ovplyvňuje niekoľko faktorov. Sú nimi správny rozmer pneumatík, vnútorný tlak ich husteniadoťaženie hnacích kolies. Zosúladenie týchto faktorov umožní plnohodnotné využitie energetického potenciálu motora a dosiahnutie vysokej výkonnosti vozidla pri práci. Ak pri výbere zohľadnite tieto faktory, dosiahnete vyšší prenos výkonu cez hnacie kolesá na povrch, po ktorom sa stroj pohybuje. Správnym výberom dosiahnete aj menšie utláčanie pôdy, čo sa prejaví lepšou úrodnosťou pestovaných plodín. Taktiež sa zlepší pohodlie jazdy, riaditeľnosť a stabilita jazdy.

Montáž a demontáž AGRO pneumatík

Túto činnosť je potrebné vykonávať len s odborným náradím, bez neho by to mohlo byť nebezpečné. Montáž a demontáž pneumatík nechajte na autorizované servisy s kvalifikovaným personálom. Ak je nutná oprava pneumatík, taktiež je to práca len pre servisy, ktoré majú bohaté skúsenosti s ich opravami.

Skladovanie pneumatík

Pneumatiky skladujte v čistote, v suchu, mimo zdroj priameho svetla a tepla. Skladujte ich vo vertikálnej polohe a zamedzte ich priamy kontakt so zemou. Pri skladovaní pneumatík s dušou, či pneumatík s diskom, znížte hustiaci tlak na 70% odporúčaného hustenia.

Kontrola pneumatík

Pravidelne kontrolujte tlak pneumatík, neprekračujte ich maximálnu nosnosť, zamedzte kontakt pneumatík s chemikáliami a pravidelne robte ich vizuálnu kontrolu. Pre dlhodobý dobrý stav pneumatík je taktiež veľmi dôležité, aby ste váš poľnohospodársky stroj používali len na účely, na ktoré je určený.

Používanie pneumatík

Vždy používajte len pneumatiky, ktoré sú na váš stroj vhodné. Dajte si pozor na to, aby sedeli všetky parametre. Môže sa stať, že nájdete pneumatiky s vyhovujúcim rozmerom, dezénom, no ich nosnosť bude nevyhovujúca. Pneumatiky hustite vždy podľa technickej dokumentácie vášho stroja. Ak nebude ich hustenie správne, môžu byť prehustené alebo podhustené. Prehustenie pneumatík sa prejavuje ich nerovnomerným zjazdením, zmenia sa technické vlastnosti stroja a hrozí prerazenie pneumatiky. Ak sú pneumatiky podhustené taktiež je nerovnomerne zjazdený ich dezén a hrozí poškodenie duše, vložiek alebo límcov pneumatiky.

So správnym výberom pneumatík vám radi pomôžeme u nás v PROBAT. Máme bohaté skladové zásoby. Nájdete u nás široký výber pneumatík pre rôzne poľnohospodárske stroje.